přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

O společnosti

Společnost WI-ASS ČR s.r.o. se pohybuje na českém pojistném trhu již od roku 1993. Za dobu svého působení získala důvěru mnohých podnikatelských subjektů a občanů. V květnu 2011 se stala součástí RENOMIA GROUP, největší skupiny pojišťovacích makléřů v České republice, která zastřešuje specializovaná oddělení RENOMIA AGRO, RENOMIA BENEFIT a členy sítě RENOMIA NETWORK.

WI-ASS ČR s.r.o. je nezávislým finančním subjektem, který není nijak vázán k žádné konkrétní pojišťovně, ale spolupracuje s širokou škálou významných pojišťoven působících na českém pojistném trhu.

WI-ASS ČR s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti pojištění i riskmanagementu (analýza rizik, návrh pojistného krytí apod.) a v případě pojistné události se podílí na jejím rychlém a úplném vyřízení. Průběžně také kontroluje pojistné smlouvy a navrhuje jejich změny a doplnění tak, aby trvale odpovídaly současné legislativě a podmínkám na trhu. Odborníci pojišťovací makléřské společnosti WI-ASS ČR s.r.o. pečují o své klienty velmi komplexně tak, aby klientům uspořili čas i energii, které by musel pojištěný vynaložit na výběr vhodného pojistitele, pojistných produktů či řešení škod apod.

WI-ASS ČR s.r.o. se ve své činnosti zaměřuje především na oblast pojištění průmyslu a podnikatelů, nabízí však své služby i v rámci majetkového a životního pojištění občanů a penzijních společností. Odborníci WI-ASS ČR s.r.o. nejen kvalifikovaně posoudí, jakým rizikům je majetek či jiný předmět pojištění vystaven, ale také navrhnou nejoptimálnější skladbu pojistné ochrany a doporučí vhodnou pojišťovnu. Po celou dobu spolupráce hájí zájmy klientů tým kvalifikovaných pracovníků společnosti.