přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Aktuality

14.1.2015

WI-ASS ČR spoluzakládajícím členem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů

Společnost WI-ASS ČR s.r.o. se jako nezávislý pojišťovací makléř stal spoluzakládajícím členem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů a profiluje se v ní jako poradce v oblasti pojištění.

Asociace sdružuje profesionály se společnou snahou a vůlí podporovat a rozvíjet oblast svěřenských fondů v České republice.

Svěřenský fond je právní institut založený na principu správy cizího majetku, ve kterém zakladatel svěřenského fondu vyčlení a převede určitý svůj majetek pod plnou správu jiné osoby pro určitý soukromý nebo veřejný účel.

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Jednou z jeho povinností je tak nechat pojistit spravovaný majetek proti běžným rizikům a může být pověřen i pojištěním rizik nadstandardních. Svěřenský správce musí vždy a za všech okolností jednat s péčí řádného hospodáře. Má účelně majetek ve svěřenském fondu spravovat, zhodnocovat a má činit cokoliv, co je nutné a užitečné. V této souvislosti by měl zcela jistě zvážit pojištění své profesní odpovědnosti za škodu vyplývající z jeho činnosti.

Vzhledem k individuální a rozsáhlé variabilitě forem a obsahu svěřenských fondů doporučujeme se před sjednáním pojistné smlouvy poradit s odborníkem a provést podrobnou analýzu pojistných rizik.

Obsáhlejší článek o pojištění svěřenských fondů naleznete zde.