přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Aktuality

1.8.2014

WI-ASS nově nabízí pojištění profesní odpovědnosti zapsaných rozhodců

Společnost WI-ASS ČR s.r.o., dlouhodobý partner České advokátní komory, připravila na základě intenzivních jednání se zástupci profesních skupin advokátů a rozhodců, právnické akademické obce a pojistitelů Rámcovou smlouvu o spolupráci v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných rozhodců.

Smlouva je uzavřena mezi Českou advokátní komorou a Generali Pojišťovnou a.s. s účinností od 1. srpna 2014.

Pojištění profesní odpovědnosti zapsaných rozhodců je ojedinělým pojistným produktem na českém trhu. Ošetřuje povinnost zapsaného rozhodce a advokáta v jedné osobě k náhradě škody nebo jiné újmy, kterou způsobí při výkonu činnosti rozhodce. Její rozsah se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

WI-ASS ČR s.r.o. s potěšením konstatuje, že je v tuto chvíli jediným a výhradním pojišťovacím makléřem, který pojištění dané profesní skupině exkluzivně u Generali Pojišťovna a.s. nabízí.