Pojištění denní dávky
při pracovní neschopnosti způsobené nemocí
či úrazem

Pojišťovací makléřská společnost WI-ASS ČR s.r.o. v rámci rozšíření nabídky pojistných produktů za výhodné sazby pojistného vyjednala s Generali Pojišťovna a.s. sjednávání pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem pro osoby OSVČ z řad členů České advokátní komory, a to opět za výhodných podmínek.

Denní dávka při pracovní neschopnosti

Denní dávka je poskytována při pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem, pokud v jejím důsledku došlo ke ztrátě na výdělku.

Základním cílem tohoto pojištění je zmírnění ekonomických dopadů v případě pracovní neschopnosti pojištěné osoby, kdy v uvedené době jsou výdaje neměnné a příjmy výrazně klesají.

Pojištění je možné sjednat pro osoby ve věku 18 - 55 let. Základní pojistná částka denní dávky je 100,- Kč s možností sjednání až v maximální výši 1 000,- Kč, a na rozdíl od standardního způsobu pojištění pro členy ČAK bez prokazování přijmu pojištěného.

Pojistné plnění je podle zákona o daních z příjmů od daně osvobozeno.

Denní dávka po uplynutí karenční doby

Denní dávka je vyplácena po uplynutí karenční doby (v délce 15, 22, 29 dnů) za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna. Maximální doba výplaty pojistného plnění je 365 dní pro každou pojistnou událost.

V případě pracovní neschopnosti, na jejímž počátku byl pojištěný hospitalizován z důvodu úrazu, přičemž hospitalizace následovala bezprostředně do 24 hodin po úrazu, poskytuje pojistitel pojistné plnění od počátku pracovní neschopnosti.

Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky v době trvání pojištění.

Nárok na výplatu sjednané denní dávky vzniká po uplynutí čekací lhůty, která začíná běžet od 00:00 hodin dne následujícího po sepsání návrhu na pojištění. Čekací lhůta činí 3 měsíce, odpadá při pracovní neschopnosti způsobené úrazem.

Dále se pojištění nevztahuje na pracovní neschopnost pro nemoc či úraz, které vznikly před počátkem pojištění a pro něž byl pojištěný v období pěti let před počátkem pojištění léčen, lékařsky sledován nebo byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky.

Specialisté RENOMIA BENEFIT jsou připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy a projednat Vaše požadavky a připravit Vám řešení šité na míru.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí