Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou při činnosti insolvenčního správce

Pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem funkce správce dle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích lze sjednat dvěma způsoby:

Standardní pojištění tzv. hromadné pojištění:

Pojistná smlouva na odpovědnost správce se vztahuje na všechna insolvenční řízení, pro která je správce ustanoven během pojistného roku. V případě potřeby lze připojistit i zpětné krytí max. v délce 1 roku od počátku pojištění.

Pojištění odpovědnosti pouze pro jedno insolvenční řízení:

Pojistná smlouva na odpovědnost správce se vztahuje na konkrétní insolvenční řízení, přičemž ji lze sjednat buďto na dobu neurčitou, nebo na dobu trvání insolvenčního řízení.

Výše uvedené možnosti pojištění lze vhodně kombinovat, např. na odpovědnost pro velké insolvenční řízení doporučujeme sjednat samostatnou pojistnou smlouvu, pro ostatní insolvenční řízení by dostačovala pojistná smlouva formou standardního (hromadného) pojištění na potřebný limit pojistného plnění.

Generali Pojišťovna, a.s. nabízí pojištění sjednané na principu příčiny za dojednané výhodné sazby pojistného, a to až do limitu pojistného plnění ve výši 50 mil.Kč. Nad tento limit zajistíme pojištění v kombinaci principu příčiny a principu claims made.

Srovnání principů pojištění

Princip příčiny:
„Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění.“

Princip claims made (uplatnění nároku)
„Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění, jejíž příčina jednání nebo opomenutí- vznikne v době trvání pojištění, a pokud byl současně nárok na náhradu škody poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění.“

K pojištění profesní odpovědnosti správce dále nabízíme připojištění odpovědnosti za věci převzaté (účetní knihy, doklady atd.) a sjednání pojištění majetku dlužníka (živelní rizika, krádež atd.), neboť i toto pojištění by měl správce zabezpečit.

Specialisté RENOMIA BENEFIT jsou připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy a projednat Vaše požadavky a připravit Vám řešení šité na míru.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí