Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou
v souvislosti s výkonem advokacie dle ZA

Rámcová pojistná smlouva (hromadné pojištění) sjednaná u Generali Pojišťovna a.s.:

Česká advokátní komora sjednává Rámcovou smlouvu ve prospěch advokátů zapsaných v seznamech vedených Českou advokátní komorou dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení představenstva ČAK ze dne 15. 9. 2009 a ze dne 15.9.2010 , s výjimkou těch, kteří nechtějí být účastni hromadného pojištění advokátů ve smyslu § 24c, odst. 2 ZA.
Touto smlouvou jsou pojištěni v souladu s ustanovením § 24, odst. 1 a odst. 3, § 24a, odst. 1 a §24c, odst. 1 ZA advokáti vykonávající advokacii samostatně, a advokáti, kteří vykonávají advokacii ve sdružení.

Usneseni CAK 15.9.2009 k 1.1.2010
Usneseni CAK 15.9.2010 k 1.1.2011

Rámcová pojistná smlouva je nejvýhodnější forma pojištění odpovědnosti advokátů z hlediska výše ceny pojistného a časového rozsahu pojistného krytí sjednaného na principu příčiny.

Definice principu příčiny: „Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění.“

Pro hromadné pojištění jsou platné Všeobecné pojistné podmínky VPPO 98 a Smluvní podmínky SPPO 99 (pro období od 1.1.2002-31.12.2011) a Všeobecné pojistné podmínky VPP O 2005/01 PROFI (s účinností od 1.1.2012).

VPPO 98
Smluvni ujednani SPPO 99
VPP O 2005 01 PROFI

Pojistné smlouvy pro připojištění odpovědnosti:

Pojistné smlouvy pro připojištění odpovědnosti jsou určeny jednak pro navýšení limitu pojistného plnění nad limit sjednaný v hromadném pojištění dle potřeb a zájmu advokátů (až do celkového limitu 70 mil.Kč), a jednak lze jimi připojistit další typy odpovědností, které byly vybrány v souvislosti s činností advokáta dle ZA (viz Přehled připojištění). Touto formou si mohou účastníci sdružení také navýšit limit pojistného plnění z důvodu solidární odpovědnosti.

Pojistné smlouvy navazují na hromadné pojištění, a proto jsou určeny pouze pro advokáty, kteří jsou v daném roce účastni hromadného pojištění. Pojistnou smlouvu pro připojištění odpovědnosti Vám na vyžádání pro příslušný výkon advokacie zašlou makléři naši společnosti.

Přehled připojištění

Pro pojistné smlouvy pro připojištění jsou platné Všeobecné pojistné podmínky VPPO 98 a Smluvní podmínky SPPO 99 (pro období od 1.1.2002-31.12.2004) a Všeobecné pojistné podmínky VPP O 2005/01 PROFI (s účinností od 1.1.2005).

Individuální pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem advokacie:

a) společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti podle ustanovení § 24b, odst. 1 ZA
b) advokáti zapsaní v seznamu advokátů podle ustanovení § 5a, odst. 1 ZA (dále jen „zahraniční advokáti“),
c) advokáti, kteří vykonávají činnost jako společníci zahraniční společnosti podle ustanovení § 35t, , odst. 1 ZA,
d) zahraniční společnosti podle ustanovení § 35t, odst. 2 ZA
e) usazení evropští advokáti podle ustanovení § 35m a § 5b ZA
f) veřejné obchodní společnosti podle § 24, odst. 2 ZA
g) advokáti, kteří vykonávají advokacii ve sdružení pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k němuž jsou povinní z důvodu solidární odpovědnosti
h) advokáti, kteří vykonávají advokacii ve veřejné obchodní společnosti pro případ závazku k náhradě škody z titulu ručení společníka veřejné obchodní společnosti
i) advokáti, kteří vykonávají advokacii jako komplementáři komanditní společnosti, pro případ vzniku závazku k náhradě škody z titulu ručení komplementáře komanditní společnosti.

Další typy pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie:

a) Advokátům, kteří nechtějí být účastni hromadného pojištění, lze zajistit speciální pojistnou smlouvu na jimi zvolený limit pojistného plnění.
b) Pojištění odpovědnosti na vyšší limity pojistného plnění (nad 70 mil. Kč).
c) Pojištění odpovědnosti pro jednu kauzu.

Podkladem pro zajištění cenové nabídky a rozsahu pojistného krytí pro pojištění a) - c) je vyplnění dotazníku, který Vám na vyžádání zašleme. Zajišťujeme více nabídek na pojištění od různých pojistitelů.

Nabídka advokátům a advokátním kancelářím

Nabídka pojistných produktů pro advokáty a advokátní kanceláře

Specialisté RENOMIA BENEFIT jsou připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy a projednat Vaše požadavky a připravit Vám řešení šité na míru.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí