přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Právní položky

Autorská práva

Autorská práva k materiálům obsaženým v tomto internetovém systému jsou ve vlastnictví WI-ASS ČR s.r.o. nebo využívány v licenci. Kopírování a využívání materiálů v tomto systému obsažené je možné pouze za těchto podmínek:

  • materiály nesmí být použity pro komerční účely
  • kopie musí obsahovat vztah k autorským právům a k originálnímu materiálu
  • grafické prvky jsou chráněné autorským právem a nemohou být reprodukovány nebo přivlastněny bez písemného povolení vlastníka práv

Obchodní značka

Obchodní značky a identifikační grafické prvky v tomto internetovém systému, které identifikují WI-ASS ČR s.r.o. či jsou s WI-ASS ČR s.r.o. spojena, jakož i její internetová díla nesmějí být použity bez písemného povolení jejich vlastníků.

Provoz

WI-ASS ČR s.r.o. nezaručuje, že informace a použité materiály jsou kompletní a jejich obsah dodaný třetí stranou je přesný a úplný. WI-ASS ČR s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za funkce nebo materiály dostupné v tomto systému, ani za jejich nepřetržitou dostupnost a bezchybovost.

Produkty a služby

Ceny a informace o produktech a službách si provozovatel vyhrazuje měnit bez dřívějšího upozornění. Provozovatel serveru si, ve výjimečných situacích, vyhrazuje právo odmítnutí realizace Vašeho požadavku bez udání důvodů.

Na všechny nabízené produkty nebo služby se vztahují zde uvedené podmínky a ujednání, které mohou být rozšířeny nebo omezeny zveřejněnými podmínkami přímo u nabídky.

Vlastnictví internetového systému

Tento internetový systém je ve vlastnictví společnosti WI-ASS ČR s.r.o., která si vyhrazuje plné právo při nakládání s tímto systémem.