přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Asociace insolvenčních správců

Nabídka pojištění pro členy Asociace insolvenčních správců  o.s. (dále jen „ASIS“)

Z podnětu vedení ASIS  byla prostřednictvím makléřské společnosti WI-ASS ČR s.r.o. Olomouc s účinností od 1.1.2010 sjednána Rámcová  pojistná smlouva mezi  ASIS  a  Generali Pojišťovna  a.s., jejíchž výhodných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti insolvenčních správců  mohou využít všichni  její členové.

Následujícími Dodatky  k Rámcové smlouvě se ujednání o výhodném pojištění profesní odpovědnosti z činnosti insolvenčního správce rozšířila i na možnost sjednání pojištění odpovědnosti z činnosti správce závodu,  likvidátora a likvidačního správce.
Podkladem pro vypracování individuální pojistné smlouvy pro některou z uvedených profesních činností  je  dotazník vyplněný zájemcem o pojištění, který Vám na základě žádosti zašleme.

Generali Pojišťovna a.s. nabízí pojištění odpovědnosti insolvenčního správce v souladu se zákonem č.  182/2006 Sb. o  úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v souladu se zákonem č. 312/2006., o insolvenčních správcích  a v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv, vše ve znění pozdějších předpisů.

Výhody  Rámcové pojistné smlouvy

  • Pojistné smlouvy se sjednávají na základě individuálních potřeb zájemce o pojištění.
  • Možnost výběru typu pojistné smlouvy - na odpovědnost z činnosti insolvenčního správce (roční krytí), pro jednotlivé insolvenční řízení, nebo kombinace obou typů.
  • Zvolený limit pojistného plnění je max. limitem plnění pro jednu pojistnou událost, pro více pojistných událostí v jednom ročním pojistném období je max. limitem dvojnásobek zvoleného limitu.
  • Dojednané sazby pojistného.
    Pojištění je sjednáno na principu příčiny až do limitu pojistného plnění ve výši 70 mil.Kč , pro vyšší limity pojistného plnění nabízíme kombinace principu příčiny a principu claims made.
  • Zpětné krytí umožněno až  3 roky před počátkem pojištění.
    Možnost připojištění dalších rizik dle potřeb insolvenčního správce.

Dále nabízíme pojištění majetkové podstaty (na živelní rizika, krádež, havarijní pojištění atd.).  Jedná se o velkou pomoc makléře insolvenčnímu správci, kterému je v tomto ohledu nápomocen  již od prvních dnů  jeho činnosti v této funkci, zvláště pokud se jedná o rozsáhlý majetek dlužníka.
Makléř zajistí bezplatné provedení analýzy pojistných rizik vč. posouzení, zda je jejich krytí dosavadními pojistnými smlouvami dostatečné. V případě nevyhovujícího stavu okamžité zajistí předběžný příslib pojistného krytí (= jednostranné potvrzení pojišťovny, že je majetek pojištěn v požadovaném rozsahu).
Dále provede výběrové řízení u více pojistitelů a předloží nejvýhodnější nabídky na pojištění.
Po dohodě s insolvenčním správcem provede optimalizaci stávajících pojistných smluv do jejich ukončení a následnou realizaci nového pojištění dle vybrané nabídky.

Chcete více informací?

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka

polakova@wiass.cz

+420 725 526 798

Kontaktní formulář
nebo zavřít