přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Energetika

Energetické společnosti mají ústřední postavení ve světové ekonomice. Musí čelit více druhům rizik než kdokoliv jiný. Pro celou řadu společností v oblasti energetiky se obsah rizik mění doslova každý den. K hlavním rizikům patří omezenost množství využitelných zdrojů, investiční náročnost odvětví, nestálost cen, změny počasí, legislativní změny, změny politických režimů a také požadavky mezinárodních nátlakových skupin.

Kvalitní pojistný program společností působících v energetickém průmyslu je proto kombinací standardních produktů (jako je např. živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění strojního a živelního přerušení vlastního provozu a provozu klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem) a specifických druhů pojištění, mezi které patří pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, pojištění ekologické újmy, pojištění nepříznivých vlivů počasí, popřípadě pojištění jaderných rizik.

Pojištění nepříznivých vlivů počasí je relativně novým produktem, který pomáhá eliminovat negativní dopady počasí na příjmy a výdaje společnosti. Pojištění se vztahuje na:

  • vynaložené vícenáklady a
  • ušlý zisk,

které vzniknou v důsledku kumulativního účinku povětrnostních událostí nedosahujících parametrů přírodních katastrof (jako např. záplavy, povodně, zemětřesení).

V případě provozu jaderných zařízení je nutné, aby společnost měla sjednáno pojištění škod způsobených jadernou energií (ionizačním zářením), a to jak na majetku vlastním, tak na majetku třetích osob. Tento druh škod je ze standardního krytí vyloučen.

Z hlediska dalších rizik je možné dále uvažovat o stavebně montážním pojištění vybraných investičních projektů, pojištění rizika nesplacení pohledávek za podnikatelskými subjekty, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů společnosti.

Díky našim zkušenostem a přímému přístupu na světové pojistné a zajistné trhy Vám můžeme nabídnout služby i v oblasti těch nejnáročnějších pojistných rizik, jako jsou například jaderná rizika. WI-ASS ČR disponuje vlastními zahraničními pobočkami a je členem předních světových sítí pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton). Je proto připravena poskytnout Vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik. Na základě této analýzy Vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vašim požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít