přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Hutnictví

Pro obor hutnictví je charakteristická vysoká investiční náročnost odvětví, energetická náročnost výrobního procesu, vysoká míra závislosti na dodavatelích surovin a polotovarů a stále se zvyšující legislativní nároky na ekologičnost výroby.

Kvalitní pojistný program společností působících v oboru hutnictví by měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění.

Mezi standardní druhy pojištění patří živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných dodavatelů, pojištění obecné odpovědnosti za škody a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem.

Mezi speciální produkty, které jsou vhodné pro společnosti působící v tomto oboru, patří pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu. Toto pojištění pomáhá krýt náklady související s rizikem uvedení vadného výrobku na trh. Pojištění zahrnuje například:

  • náklady na informování distribuční sítě a veřejnosti;
  • náklady na vrácení, třídění a likvidaci výrobku;
  • náklady na opravu nebo výměnu vadného výrobku;
  • dodatečné náklady na zaměstnance a jejich práci přesčas.

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oblasti hutnictví lze doporučit ke zvážení především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění ekologické újmy, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Díky svým zkušenostem, vlastním zahraničním pobočkám a členství v předních světových sítích pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton) je WI-ASS ČR připraven poskytnout Vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik. Na základě této analýzy Vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vašim požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít