přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při činnosti insolvenčního správce

Při výkonu činnosti insolvenčního správce se správce může setkat se vznesením nároku na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce. Ideální možností, jak se v takovém případě chránit, je vhodně sestavené pojištění.

K zajištění ochrany klientů insolvenčních správců a k snadné vymahatelnosti jejich nároků stanovuje zákon všem insolvenčním správcům povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Tato povinnost se vztahuje na poskytování těchto služeb fyzickými osobami i společnostmi typu v.o.s.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje zejména na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem,
  • náklady spojené s právním zastoupením.

Specialisté WI-ASS ČR Vám pomohou nastavit pojištění přímo Vám na míru. Může se například jednat o pojištění zahrnující:

  • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem advokacie (na písemných dokumentech, plánech nebo účetních knihách apod.),
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít v souvislosti s provozem kanceláře insolvenčního správce.

Z hlediska dalších rizik souvisejících s výkonem činnosti insolvenčního správce doporučujeme zvážit možnost živelního pojištění majetku úpadce, odpovědnosti a další.

Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní podmínky pojištění, které bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům. 
 

Chcete více informací?

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka

polakova@wiass.cz

+420 725 526 798

Kontaktní formulář
nebo zavřít