přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

IT a telekomunikace

Hlavním rizikem pro společnosti působící v oblasti IT a telekomunikací je riziko škody, kterou mohou způsobit svým klientům v důsledku výpadku systému, ztráty dat nebo jejich zneužití.

Vznesené nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škody mohou dosáhnout značné výše, a proto je pro tyto společnosti stěžejním pojištěním pojištění profesní odpovědnosti za škody. Pojištění profesní odpovědnosti za škody v oblasti IT a telekomunikací se vztahuje především na odpovědnost za škody způsobené třetím osobám z titulu:

  • porušení nebo zanedbání povinnosti, omylu, opomenutí v souvislosti s vývojem, výrobou, správou a implementací softwaru,
  • hardwaru, telekomunikační techniky;
  • neúmyslného porušení duševních či majetkových práv;
  • škod způsobených viry, hackery;
  • porušení důvěry či zneužití informací;
  • výpadku vlastního systému;
  • nečestného či podvodného jednání zaměstnanců nebo nezávislých pracovníků s přímým smluvním vztahem s pojištěnou společností.

Součástí pojištění profesní odpovědnosti za škody je i případná úhrada nákladů spojených s právním zastoupením pojištěné společnosti v případě sporů.

Pro společnosti působící v oblasti IT a telekomunikací je v současnosti stále markantnějším rizikem komerční a počítačová kriminalita. Riziko komerční a počítačové kriminality stoupá s rostoucí mírou využívání outsourcingu. Následky tohoto rizika lze krýt prostřednictvím speciálního pojištění, které se mimo jiné vztahuje na počítačové podvody, kybernetické vydírání, padělání, falšování dokumentů a informací nebo škody vzniklé v důsledku počítačového viru.

Z hlediska dalších rizik doporučujeme zvážit možnost živelního pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění pro případ živelního a strojního přerušení provozu, pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Působení v oboru IT a telekomunikací sebou přináší specifické nároky na pojištění přerušení provozu. Toto pojištění navazuje na pojištění majetku nebo pojištění technických (strojních) rizik a může krýt nejen případný ušlý zisk z přerušení provozu, ale i související vícenáklady, jako např. náklady na použití externích zařízení, náklady na pronájem náhradního zařízení nebo náklady na využití služeb externích partnerů.

Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku komplexního pojištění, která bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít