přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Komora soudních tlumočníků České republiky, o.s.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti soudního tlumočníka – člena Komory soudních tlumočníků ČR

Vedení Komory soudních tlumočníků ČR v souvislosti s rozšířením služeb pro své členy pověřilo naši pojišťovací makléřskou kancelář WI-ASS ČR s.r.o . Olomouc provedením výběrového řízení na pojištění profesní odpovědnosti za škodu, tj. pro případ škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti soudního tlumočníka a překladatele. Naše makléřská společnost má dlouholeté zkušenosti s pojišťováním profesní odpovědnosti různých typů činnosti – advokátů, správců konkursní podstaty, likvidátorů, účetních, překladatelů, atd.

Rozsahem pojištění a po stránce finanční byla nejvýhodnější nabídka Generali Pojišťovna a.s., se kterou Komora soudních tlumočníků podepsala Rámcovou smlouvu s účinností od 1.9.2005. Od tohoto data se mohou jednotliví členové obracet na naši společnost s požadavkem na sjednání pojištění.

 

Rozsah pojištění ve zkratce:

pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě nejen z činnosti soudního tlumočníka, ale současně je rozšířeno i na odpovědnost za škody z činnosti překladatele, z provozní činnosti a za věci převzaté.

Můžete si připojistit zpětné krytí (což je pojištění odpovědnosti za škodu, k níž došlo v souvislosti s Vaším chybným jednáním v době do 1 roku od data počátku pojištění) a rozšíření územní platnosti na území Evropy či světa (mimo USA a Kanady).

Přestože se zatím nejedná o povinné pojištění, jeho sjednání má své opodstatnění. Zcela jistě se každý snaží svou práci vykonávat s co nejlepším výsledkem, ale stačí jedna nepozornost a škoda je na světě. I malá chyba může způsobit velkou újmu, která by mohla v případě náhrady škody bez součinnosti pojišťovny někdy i ohrozit Vaši další činnost.

Další výhodou pojištění je i to, že klienti zadávající práci na překlady, mnohdy vyžadují předložení dokladu o sjednání pojištění odpovědnosti. Budete-li se moci pojistnou smlouvou prokázat, budete v lepší pozici před ostatními, kteří ještě s pojištěním váhají a mohou takto přijít o lukrativní zakázku.

Příklady uplatněných škod z praxe:

1) Škody z činnosti soudního tlumočníka

 • Neuskutečnění soudního řízení v případě, že tlumočník promešká termín stanovený soudem a bude za toto pochybení odpovídat (hradí se např. náklady na cestovné svědků), obdobně při neuskutečnění svatby či rozvodového řízení a následného požadavku na úhradu vzniklých nákladů spojených s cestovným, případně ubytováním zúčastněných osob, apod.)
 • Nesprávně provedený překlad, který zásadním způsobem ovlivní rozhodnutí soudu a tímto rozhodnutím bude poškozen některý z účastníků řízení.
 • Chybný překlad znaleckého posudku použitím nepřesné terminologie, nebo např. chybným uvedením číselných údajů.

2) Škody z činnosti komerčního překladatele

 • Provedení chybného překladu a úhrada nákladů, vynaložených na tisk nových dokumentů, na stažení chybně přeložených dokumentů
 • Chybný překlad návodu k užívání výrobku, kdy dojde ke škodě na majetku a zdraví třetích osob a také náklady na zajištění opravy a distribuce nových materiálů
 • Chybně uvedené údaje o společnosti v zakládacím dokumentu při vzniku akciové společnosti, což může mít za následek zbytečné svolání valné hromady společnosti, a požadavek na úhradu výdajů s tím vzniklých

Jak postupovat v případě zájmu o pojištění?

 1. Vytisknout a vyplnit Přihlášku v limitech a rozsahu, který bude odpovídat Vaší potřebě – přihláška je k dispozici také na webových stránkách KST ČR. Ve třech vyhotoveních s originálním podpisem zaslat přihlášku na adresu Zdeněk Chovanec, WI-ASS ČR s.r.o. Kancelář Na Florenci 15, 110 00 Praha 1, budova Florentinum, vstup C.
 2. Datum počátku pojištění dopíše zástupce naší firmy – bude to následující den po obdržení vyplněné Přihlášky v naší kanceláři (nebude-li uvedeno Vámi datum pozdější).
 3. Po zaevidování Přihlášky obdržíte do 10 dnů „Pojistku“ potvrzenou pojišťovnou, 1x potvrzenou Přihlášku a současně vyúčtování na úhradu ročního pojistného.
 4. Budete-li během pojistného roku potřebovat navýšit limit pojistného plnění, rozšířit územní rozsah atd., kontaktujte e-mailem zástupce naší firmy a ten zajistí vypracování dodatku k pojistné smlouvě.
 5. Snížení limitu pojistného plnění lze provést dodatkem vždy k výročnímu dni Vašeho pojištění.

Upozornění: Členům Komory, kteří již mají sjednáno pojištění profesní odpovědnosti na tuto činnost u jiného pojistitele, nebo u Generali pojišťovny dle standardních podmínek a mají zájem o pojištění dle podmínek Rámcové pojistné smlouvy, doporučujeme, aby se nejdříve zkontaktovali s pracovníkem společnosti WI-ASS ČR s.r.o. Ten Vám poradí, za jakých podmínek je možný přechod s pojištěním od jedné pojišťovny do druhé, aby nenastal problém v případě likvidace škody.

Současně nabízíme i výhodné pojištění majetku, které je určeno k podnikání, pojištění motorových vozidel a soukromého majetku.

Dokumenty ke stažení

Přehled pojištění odpovědnosti soudních tlumočníků členů KST ČR
Dotazník pro pojištění profesní odpovědnosti z činnosti soudního tlumočníka

Dodatek č. 2 k rámcové pojistné smlouvě v úplném znění
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP OP 2014/01

 

Chcete více informací?

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka

polakova@wiass.cz

+420 725 526 798

Kontaktní formulář
nebo zavřít