přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Lesnické společnosti, zpracování dřeva

Společnosti působící v oboru lesnictví a zpracování dřeva jsou vystaveny především riziku poškození svého majetku v důsledku nepředvídatelných živelních škod, zejména v důsledku požáru či vichřice. Ve velmi krátkém časovém okamžiku totiž může dojít k poškození a ztrátě hodnoty, která vznikala v průběhu mnoha desítek let. Stejně tak jeho obnova není záležitostí měsíců a let, ale opět několika desetiletí.

Proto je pro tyto společnosti stěžejní pojištění lesů a lesních školek, které je sjednáváno jako živelní pojištění lesních porostů, zejména proti nebezpečí požáru a vichřice. Pojištění zpravidla kryje věcnou škodu na lesním porostu, může však krýt i náklady na vytěžení poškozeného porostu a na znovuzalesnění.

Z hlediska dalších rizik souvisejících s působením v lesnictví a zpracováním dřeva doporučujeme zvážit možnost pojištění majetku proti odcizení, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozních činností a odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, pojištění strojů a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

WI-ASS ČR poskytuje služby pro lesnické společnosti prostřednictvím speciálního oddělení RENOMIA AGRO. Specialisté RENOMIA AGRO mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti zemědělských a lesnických rizik a rádi Vám předloží konkrétní cenovou nabídku komplexního pojištění podle Vašich požadavků a potřeb.

Více informací o RENOMIA AGRO naleznete na www.renomiaagro.cz

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít