přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mediátoři

Nabídka pojištění profesní odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti mediátora

Mediace je forma mimosoudního řešení konfliktu za účasti jednoho či více mediátorů, která podporuje komunikaci mezi zúčastněnými osobami tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody. Je rychlým a jednoduchým řešení sporů, které by jinak skončily před obecnými soudy.
Rozsah pojistného krytí je v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mediaci mj. v obchodních a občanských sporech (např. rodinných či pracovních) prováděnou profesionálními mediátory. Zapsaným mediátorem se pro účely pojištění rozumí také hostující mediátor ve smyslu zákona o mediaci.

Rozsah pojištění a výši limitu pojistného plnění si určuje mediátor dle svých potřeb, pojištění se realizuje formou přihlášky do pojištění, kterou Vám na vyžádání zašle pojišťovací makléř.

Pojištění lze rozšířit dle Vašich potřeb o doplňkové pojistné podmínky, které nejsou obsaženy v základním rozsahu pojistného krytí (rozšíření územní platnosti na území Evropy, pojištění nemajetkové újmy na přirozených právech člověka včetně nemajetkové újmy, vzniklé porušením mlčenlivosti a únikem osobních údajů, retroaktivní (zpětné) krytí 1 rok)

Kontakty pro dotazy a sjednání pojištění

Chcete více informací?

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka

polakova@wiass.cz

+420 725 526 798

Kontaktní formulář
nebo zavřít