přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Obchodní a administrativní centra

Provozovatelé obchodních a administrativních center musí při své činnosti čelit nejen rizikům vyplývajícím z možných živelních škod na jimi vlastněných (provozovaných) nemovitostech, ale zejména možného přerušení provozu centra. Taktéž musí čelit rizikům vyplývajícím z titulu odpovědnosti za škody ať už vůči nájemcům center, tak vůči jejich návštěvníkům a dalším osobám.

Kvalitní pojistný program by proto měl zahrnovat nejen živelní pojištění majetku, jehož účelem je krytí věcných škod na pojištěných nemovitostech, ale i pojištění ušlého nájemného, pojištění strojů a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s držbou, pronájmem nebo provozem nemovitosti.

Pojištění ušlého nájemného navazuje na pojištění majetku a jeho účelem je náhrada nájemného (příp. zálohových plateb na správu) v případě poškození nebo zničení pojištěné nemovitosti. Pojištění strojů doporučujeme sjednat zejména pro klíčová strojní zařízení, na nichž z velké části závisí provoz zařízení. Jedná se například o vzduchotechniku, výtahy a další. Strojní pojištění zajistí mimo jiné krytí škod způsobených chybou obsluhy nebo přepětím elektrického proudu.

Obchodním společnostem doporučujeme ke zvážení taktéž pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik, na jejímž základě Vám předloží konkrétní návrh pojištění.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít