přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Odpady

Obor zpracování odpadů nabývá celosvětově na významu. Mezi rizika, kterým musí společnosti v oblasti zpracování odpadů čelit, patří především stoupající požadavky na ekologii a měnící se legislativa.

Z pohledu rizik, kterým jsou společnosti působící v oblasti zpracování odpadů vystaveny, lze za stěžejní produkty označit pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti, včetně pojištění škod způsobených škodami na životním prostředí, pojištění ekologické újmy, případně pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie.

Komplexní pojistný program by měl dále sestávat z živelního pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod pro klíčová zařízení), pojištění živelního a strojního přerušení provozu.

Dále lze uvažovat o pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat Vašim individuálním potřebám a požadavkům.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít