přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění fotovoltaických elektráren

Komplexní pojištění fotovoltaických elektráren může pokrýt jak rizika vznikající při výstavbě fotovoltaické elektrárny, tak rizika spojená se samotným provozem fotovoltaických elektráren. Pojištění se proto obvykle skládá ze 4 částí:

  • stavebně montážní pojištění výstavby fotovoltaické elektrárny;
  • majetkové živelní pojištění fotovoltaické elektrárny se zahrnutím technických rizik (tj. strojních škod);
  • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem fotovoltaické elektrárny;
  • pojištění živelního a strojního přerušení provozu fotovoltaické elektrárny.

Stavebně montážní pojištění zajišťuje komplexní krytí možných škod, které mohou vzniknout během stavby či montáže fotovoltaické elektrárny, jako jsou například:

  • škody na budovaném díle vzniklé v důsledku živelních rizik, odcizení nebo vandalismu;
  • škody na majetku a zdraví třetích osob způsobené v souvislosti se stavbou či montáží;
  • ušlý zisk investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle.

Majetkové živelní pojištění fotovoltaických rizik je určeno ke krytí věcných škod na fotovoltaických elektrárnách, které již byly řádně uvedeny do provozu. Pojištění zahrnuje například pojištění škod vzniklých v důsledku úderu blesku, vichřice, krupobití, požáru nebo odcizení.

Nedílnou součástí majetkové pojištění fotovoltaických elektráren by mělo být i pojištění technických rizik (tj. strojních škod).

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem fotovoltaické elektrárny je jedním ze základních druhů pojištění, protože každý subjekt odpovídá za škody, které při své činnosti způsobí dalším osobám. Způsobení škod nelze ani při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit a náhrada škody může dosáhnout vysokých částek.

Účelem pojištění přerušení provozu je krytí finančních ztrát v podobě ušlého zisku, nadále vynakládaných stálých nákladů, popřípadě i vícenákladů, v důsledku přerušení nebo omezení provozu fotovoltaické elektrárny, jehož příčinou je věcná škoda na fotovoltaické elektrárně (která je pojištěna v rámci pojištění majetku). 

Specialisté WI-ASS ČR mají rozsáhlé zkušenosti s komplexním pojištěním fotovoltaických elektráren. Rádi společně s Vámi nastavíme vhodné parametry Vašeho pojištění a připravíme pro Vás cenovou nabídku.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít