přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Potravinářství

Na společnosti působící v potravinářském průmyslu jsou kladeny mimořádně vysoké nároky na zajištění naprosté bezpečnosti vyráběných a prodávaných potravin. Vedle toho musí čelit neustálému tlaku na nízkou cenu výrobků (resp. minimální prodejní marži) ze strany odběratelů, silné konkurenci a nutnosti investic do moderních výrobních technologií. S tím vším jsou spojena potenciální rizika, ohrožující provoz a finanční výsledky potravinářských společností.

Kvalitní pojistný program je kombinací standardních druhů pojištění a rozšiřujících speciálních produktů, které významnou měrou zvyšují kvalitu sjednaného pojištění. Mezi standardní druhy pojištění lze zařadit živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, popřípadě pojištění ekologické újmy.

Mezi speciální produkty, které mohou podstatnou měrou zvýšit kvalitu sjednaného pojistného programu, patří pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu a pojištění kontaminace výrobků.

Účelem pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu je krytí nákladů souvisejících s rizikem uvedení vadného výrobku na trh, jako např. nákladů na informování distribuční sítě, veřejnosti a nákladů na vrácení, třídění a likvidaci výrobku.

Pojištění kontaminace výrobků chrání pojištěného v případě náhodné či úmyslné kontaminace nebo vydírání v souvislosti s kontaminací. Pojištění se vztahuje zejména na náklady na stažení pojištěných výrobků z trhu, náklady vzniklé v důsledku přerušení provozu nebo náklady vynaložené na obnovu prodeje.

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oblasti potravinářství lze doporučit ke zvážení především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh, ve specifických oborech pak pojištění záruky za spotřební daň a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Díky svým zkušenostem, vlastním zahraničním pobočkám a členství v předních světových sítích pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton) je WI-ASS ČR připraven poskytnout Vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté rádi provedou analýzu Vašich rizik. Na základě této analýzy Vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít