přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Stavebnictví

Společnosti působící ve stavebnictví jsou dnes vystaveny velkému množství rizik a komplikovanost tohoto sektoru si vyžaduje velmi komplexní řešení pojistného programu. Pro řadu společností se rozsah rizik mění téměř neustále a patří mezi ně nestálost cen vstupů, změny počasí, měnící se předpisy a regulační zásady či požadavky občanských a nátlakových skupin. Nelze zapomenout ani na velmi náročné požadavky investorů. Vedle toho musí čelit neustálému tlaku na snižování ceny ze strany odběratelů a nutnosti stále rozsáhlejších investic do výrobních technologií.

Základem pojistného programu je pojištění stavebně montážních rizik typu „na všechna rizika“. Koncepcí tohoto pojištění je poskytnout účastníkům přiměřenou ochranu v průběhu stavby nebo montáže budovaného díla, případně po určitou dobu po jeho dokončení. Toto pojištění kryje jakékoliv majetkové škody na budovaném díle, okolním majetku a vybavení stavby (například živelní), dále odpovědnost za škodu všech participujících subjektů vůči třetím stranám a volitelně taktéž ušlý zisk investora.

Pojistný program by měl být dále doplněn kombinací standardních druhů pojištění a rozšiřujících produktů, které významným způsobem zvyšují kvalitu pojistné ochrany před nepředvídatelnými událostmi. Mezi standardní druhy pojištění patří zejména živelní pojištění vlastního majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění přepravy, pojištění vozidel a pojištění obecné odpovědnosti za škody, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, případně pojištění ekologické újmy.

Zejména pokud je prováděna projekční činnost, autorský nebo technický dozor, je vhodné pojištění doplnit o pojištění profesní odpovědnosti za škody.

S přihlédnutím k dalším specifikům lze dále uvažovat o pojištění záruk, pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění politických rizik a pojištění rizika terorismu pro vybrané projekty, pojištění zpronevěry a v případě obchodních společností i o pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat Vašim individuálním potřebám a požadavkům.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít