přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Textil

V současné době musí podniky čelit výraznému tlaku levných dovozů zejména z Asie, investiční náročnosti odvětví a relativně vysoké závislosti na dodavatelích surovin. Pojištění rizik v textilním průmyslu je svébytnou a specifickou oblastí pojištění. Má odlišné požadavky na strukturu a vyžaduje i odlišný přístup při upisování rizika, jeho řízení a v neposlední řadě i při likvidaci v mnoha případech rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí.

Kvalitně zpracovaný pojistný program dnes již nezahrnuje pouze klasické živelní majetkové a odpovědnostní pojištění, ale pracuje s rizikem již od místa jeho potenciálního vzniku (prevence, eliminace) až po plány pro obnovu činnosti. Jejich včasné nastavení a aplikace po pojistné události umožní poškozené společnosti pružný a rychlý návrat k úplnému obnovení činnosti.

Pojistný program by se měl standardně skládat z živelního pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod) pro klíčová strojní zařízení, pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, popřípadě pojištění ekologické újmy.

Kvalitu sjednaného pojistného programu lze zvýšit také připojištěním nákladů na stažení výrobku z trhu, jehož účelem je krytí nákladů souvisejících s rizikem uvedení vadného výrobku na trh (např. nákladů na informování distribuční sítě, veřejnosti a nákladů na vrácení, třídění a likvidaci výrobku).

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oblasti textilní výroby lze doporučit ke zvážení především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik. Na základě této analýzy Vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít