přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Účetní poradenství

Na účetní poradce a účetní jsou kladeny zvláštní nároky zejména v oblasti odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit v souvislosti s poskytováním služeb. Přestože současný právní řád nestanovuje pro činnost účetních poradců a účetních, na rozdíl od obdobných profesí auditorů a daňových poradců, povinnost sjednat pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, je riziko vzniku škody obdobné. Sjednání pojištění profesní odpovědnosti za škody tak lze, vzhledem k možnosti vznesení nároku na náhradu škody, označit za klíčové.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se zpravidla vztahuje na:

  • finanční škody způsobené klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem;
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě sporu.

Specialisté WI-ASS ČR jsou připraveni Vám pomoci s nastavením parametrů pojištění tak, aby odpovídaly Vašim individuálním potřebám. Pojištění může zahrnovat například:

  • škody na převzatých dokladech (např. účetních knihách);
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu účetní kanceláře;
  • škody způsobené vedením účetnictví pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty.

Z pohledu dalších rizik WI-ASS ČR doporučuje zvážit zejména živelní pojištění majetku, pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění zpronevěry a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté WI-ASS ČR mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti pojištění účetních společností a rádi Vám předloží konkrétní cenovou nabídku komplexního pojištění podle Vašich individuálních požadavků a potřeb.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít