přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výroba skla

Pro obor výroby skla je charakteristická vysoká investiční náročnost odvětví, energetická náročnost výrobního procesu a vysoká míra závislosti na dodavatelích surovin.

Kvalitní pojistný program společností působících v oboru sklářství by měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění.

Mezi standardní druhy pojištění patří živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem.

Mezi speciální produkty patří zejména pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu. Toto pojištění pomáhá krýt náklady související s rizikem uvedení vadného výrobku na trh. Pojištění zahrnuje například:

  • náklady na informování distribuční sítě a veřejnosti;
  • náklady na vrácení, třídění a likvidaci výrobku;
  • náklady na opravu nebo výměnu vadného výrobku;
  • dodatečné náklady na zaměstnance a jejich práci přesčas.

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oboru výroby skla lze dále doporučit především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění ekologické újmy, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů společnosti.

Díky svým zkušenostem, vlastním zahraničním pobočkám a členství v předních světových sítích pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton) je WI-ASS ČR připraven poskytnout Vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik. Na základě této analýzy Vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít