přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění majetku

Pojištění majetku je určeno pro všechny subjekty od občanů po velké společnosti. Pojistit lze veškerý movitý i nemovitý majetek, vlastní i cizí. Jedná se o jedno ze základních pojištění, jehož cílem je ochrana majetku proti nepředvídatelným událostem.

Pojištění je možné sjednat proti vybraným nebezpečím nebo v rozsahu „all risks“ (proti všem nebezpečím). V případě pojištění majetku v rozsahu „all risks“ se pojištění vztahuje na všechny škody s výjimkou těch, jejichž příčina je výslovně vyloučena v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Pojištění majetku Vám poskytne ochranu především před následky:

  • živelních událostí (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, vodovodní škody apod.)
  • odcizení a vandalismu
  • rozbití skel

Specialisté WI-ASS ČR rádi provedou analýzu Vašich rizik i stávajícího pojištění. Na základě této analýzy pak navrhnou konkrétní řešení Vašeho pojištění. WI-ASS ČR dokáže přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i prostřednictvím nadstandardních smluvních ujednání.