přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění bondů

Pojištění záruk je určeno zejména pro všechny dodavatele, kteří v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení potřebují pro sebe či své odběratele ručení. Jedná se o pojištění rizika nesplnění závazku, který vyplývá ze smluv o dílo a obdobných smluv, týkajících se provedení prací, dodávek zboží nebo poskytnutí služeb.

Pojištění záruk lze sjednat jako např.:

  • záruku za nabídku (Bid bond)
  • záruku za akontaci (Advance payment bond)
  • záruku za řádné provedení díla (Performance bond)
  • záruku za kvalitu díla v záruční době (Warranty bond)
  • záruku za zádržné (Retention bond)

Hlavní výhody pojištění záruk lze spatřovat především v následujícím:

  • jedná se o výhodnou alternativu k bankovní záruce, která nezvyšuje úvěrovou angažovanost u bank
  • nezatěžuje cash flow
  • nastavení dle Vašich individuálních potřeb

Specialisté WI-ASS ČR Vám rádi doporučí vhodnou variantu pojištění záruk, která bude odrážet Vaše individuální potřeby, včetně cenové nabídky.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít