přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění ekologické újmy

Při řadě provozních činností můžete kromě škody třetím osobám též zapříčinit znečištění životního prostředí – ekologickou újmu. V takovém případě může vzniknout povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy. Pojištěním docílíte ochrany proti finančním dopadům Vámi způsobené environmentální újmy na Vaše podnikání a lze jím též i naplnit požadavek na finanční zajištění dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Pojištění ekologické újmy se zejména vztahuje na náklady:

  • na nápravu ekologické újmy
  • na realizaci preventivních opatření
  • právního zastoupení
  • na šetření, odstranění, vyčištění či monitoring ekologické újmy

Díky pojištění ekologické újmy Vás lze chránit například před důsledky:

  • ekologické újmy v důsledku dlouhodobého postupného znečištění
  • poškození fauny či flory způsobného provozní činností

Specialisté WI-ASS ČR Vám rádi doporučí vhodný rozsah pojištění environmentálních rizik včetně dostatečných limitů a předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vás mohou při Vašich činnostech ohrozit.

Více informací a formulář Základního hodnocení rizik naleznete zde.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít