přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění leteckých rizik

Pojištění leteckých rizik je určeno pro všechny subjekty, které jsou oprávněné k provozování podnikatelských činností v kategoriích:

 • mezinárodní a domácí přepravci
 • privátní provozovatelé letadel, vrtulníků a balónů
 • výrobci letadel a leteckých komponentů, provozovatelé a vlastníci letišť, řízení letového provozu, poskytovatelé služeb, atd.

Základní pojištění leteckých rizik pro letadla zahrnuje:

 • havarijní all-risks pojištění letadel (Aircraft Hull All-Risks Insurance)
 • pojištění válečných a příbuzných rizik ve vztahu k havarijnímu pojištění letadel (Aircraft Hull War and Allied Perils Insurance)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla (Aircraft Legal Liability Insurance) ve smyslu nařízení ES 785/2004
 • pojištění válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla (Aircraft War Liability)

Pro další subjekty, které působí v letecké přepravě, WI-ASS ČR doporučuje:

 • pojištění odpovědnosti výrobců letadel a leteckých výrobků (Aircraft Products Liability)
 • provádění oprav letecké techniky vč. škod způsobených vadou výrobku, dodávkami služeb souvisejících s leteckou přepravou (Products Liability)
 • pojištění odpovědnosti poskytováním služeb řízení letového provozu (Air Traffic Control Liability)
 • pojištění odpovědnosti provozovatelů hangárů (Hangarkeepers Liability)
 • pojištění odpovědnosti vlastníků a provozovatelů letišť (Airport Owners and Operators Liability)
 • pojištění odpovědnosti při plnění paliva do letadel (Fuelling Liability)

Díky pojištění leteckých rizik bude Vaše společnost chráněna například v případě:

 • škody na letadle způsobené nehodou nebo poškozením letadla
 • škody na zdraví, životě a majetku způsobené při nehodě letadla pasažérům a cizím subjektům
 • škody způsobené dodáním vadného leteckého výrobku nebo poskytnutím vadné služby související s leteckým průmyslem


WI-ASS ČR má na českém trhu jedinečné zkušenosti a reference v oblasti pojištění leteckých rizik. Naši specialisté Vám předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která mohou ohrozit Vaši firmu a její reputaci.

Obor Letectví

Letectví je velice specifický obor, ve kterém je kladen důraz na zajištění pojistné ochrany ušité na míru pro provozovatele letadel, výrobce letadel a leteckých komponentů a poskytovatele služeb souvisejících s letectvím. Tyto činnosti přináší potenciální rizika ohrožující nejen samotnou firmu ve formě finančních ztrát na vlastním majetku, ale zejména život, zdraví a majetek pasažérů cestujících v letadlech a dalších cizích subjektů.

Mezi nejzávažnější rizika v letectví patří:

 • stav a stáří letadel
 • provádění oprav letecké techniky vč. škod způsobených vadou výrobku, dodávkami služeb souvisejících s leteckou přepravou
 • znehodnocení produktu během výrobního procesu nebo skladování
 • provozování hangárů a letišť

WI-ASS ČR má rozsáhlé zkušenosti a reference v oblasti pojištění firem z leteckého odvětví. Naši specialisté Vám doporučí řešení šité na míru, které bude kombinací strandardních produktů, jako je např. havarijní pojištění letadel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla, a specializovaných produktů, např.:

 • pojištění škod způsobených dodáním vadného leteckého výrobku nebo poskytnutím vadné služby související s leteckým průmyslem (např. handling, catering, servis/údržba letadel)
 • pojištění ztráty zisku při neschopnosti provozovat letadlo
 • pojištění pro případ ztráty pilotní licence

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít