přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu. Pojištění je možné rozšířit o krytí nespecifikovaných smluvních dopravců pojištěného, tzv. poddopravců.

Pojištění kryje škody vzniklé během přepravy z titulu uzavřené přepravní smlouvy, pokud za ně dopravce odpovídá dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

V rámci pojistného plnění jsou hrazeny:

  • věcné škody na nákladu
  • náklady právní ochrany pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Příklady škod:

  • poškození přepravovaného nákladu v důsledku dopravní nehody nebo náhlého prudkého brždění
  • odcizení zboží během přepravy v důsledku prořezání plachty nákladového prostoru vozidla
  • požár vozidla včetně nákladu v důsledku technické závady na vozidle

WI-ASS ČR Vám doporučuje sjednání pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, neboť s ohledem na zvyšující se objemy a hodnoty přepravovaného zboží narůstá i riziko vzniku škody, a tudíž Vaší odpovědnosti.

Specialisté WI-ASS ČR mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti pojištění odpovědnosti dopravců včetně znalosti právního prostředí. Rádi Vám předloží konkrétní cenovou nabídku a poskytnou Vám poradenství při stanovení optimálního rozsahu krytí, pojistné částky a dalších parametrů pojištění, včetně zhodnocení pojistného krytí Vašich smluvních dopravců.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít