přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění odpovědnosti zasílatele poskytuje komplexní ochranu zasílatelům pro případ škod vzniklých v souvislosti s obstaráním přepravy, za které odpovídá v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozsah pojištění lze rozšířit o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce (tzn. případy, kdy na sebe zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž přepravu sám provádí).

V rámci pojistného plnění uhradí pojistitel:

  • škodu na věci
  • finanční škodu
  • náklady právního zastoupení pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Příklady škod:

  • udělení nesprávných dispozic dopravci
  • chybné vyplnění přepravních dokladů
  • škody vzniklé při skladování, balení zboží
  • nesprávné zajištění zásilky na vozidle


Specialisté WI-ASS ČR Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude krýt specifická rizika v souvislosti s poskytováním zasílatelské činnosti. Rovněž Vám poskytnou poradenství při stanovení optimálního rozsahu krytí včetně zhodnocení pojistné ochrany Vašich smluvních dopravců.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít