přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění přepravy zásilek

Tento druh pojištění je určen zejména vlastníkům zásilek (vývozcům, dovozcům), kteří mají zájem na tom, aby jejich zboží překonalo bez újmy nebezpečí spojená s přepravou. Pojistnou smlouvu však mohou sjednat i zasílatelé, kteří toto pojištění nabízejí svým klientům – příkazcům v rámci obstarávání přepravy.

Pojištění přepravy zásilek kryje nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty zásilky během její přepravy všemi druhy dopravních prostředků na území celého světa. Pojištění má obvykle platnost po celou dobu trvání přepravy (ze skladu do skladu) včetně nakládky, vykládky a dalších manipulací během přepravy i případných meziskladování.
Rozsah pojištění lze sestavit dle Vašich individuálních potřeb a s ohledem na druh zboží, trasu přepravy a druh dopravního prostředku.

Pojištění je možné sjednat:

  • proti všem pojistným nebezpečím (all risks) – jsou kryta všechna nebezpečí vyjma v pojistné smlouvě výslovně vyloučených
  • proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím (omezený rozsah) - jsou kryta pouze nebezpečí vyjmenovaná v pojistné smlouvě (např. živelní škody, nehoda dopravního prostředku apod.)

Pojištění lze dále rozšířit např. o:

  • pobyt na výstavách a veletrzích
  • následné finanční škody (ALOP)     
  • riziko války, stávky

Příklady škod:

  • živelní škody, přírodní katastrofy
  • nehody dopravních prostředků, ztroskotání, potopení lodí apod.
  • odcizení, loupežné přepadení
  • škody způsobené při manipulaci se zásilkou, nakládce nebo vykládce
  • náklady společné havárie

WI-ASS ČR Vám - vlastníkům přepravovaného zboží (vývozcům, dovozcům) - doporučuje sjednat pojištění přepravy zásilek bez ohledu na to, zda pro své přepravy využíváte osvědčených a řádně pojištěných dopravců. Institut odpovědnosti dopravce ani jeho pojištění totiž nemusí znamenat dostatečnou záruku, že v případě škody na přepravovaném zboží budete dostatečně odškodněni. Odpovědnost dopravce se totiž řídí právními předpisy, dle kterých se může dopravce své odpovědnosti zprostit a škodu Vám nezaplatí. U mezinárodních přeprav je navíc rozsah náhrady škody dle příslušných mezinárodních úmluv limitován dle váhy ztraceného či zničeného zboží. To znamená, že náhrada škody vyplacená dopravcem z titulu jeho odpovědnosti může být podstatně nižší, než je skutečná výše škody.

Specialisté WI-ASS ČR mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti pojištění přepravy zásilek a rádi Vám předloží konkrétní cenovou nabídku dle struktury prováděných přeprav. Zároveň Vám poskytnou poradenství v oblasti použití dodacích doložek Incoterms s ohledem na pojištění zboží, školení zaměřené na pojištění přepravních rizik a další služby dle Vašich individuálních požadavků.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít