přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Výkon odborné činnosti s sebou nese odpovědnost za následky pochybení, ke kterým může při poskytování profesionálních služeb dojít. Odškodnění nároků vznesených poškozenými za tato pochybení, která často dosahují významných částek, zabezpečí pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

Vaše společnost nebo Vy, jako fyzická osoba – podnikatel, máte zákonem danou povinnost uzavřít pojištění pro případ škody způsobené výkonem specializované činnosti, pokud vykonáváte činnost:

 • autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě
 • autorizované osoby
 • zdravotnického zařízení, lékaře, stomatologa a lékárníka
 • advokáta, notáře, soudního exekutora
 • patentového zástupce, oceňovatele majetku, energetického auditora, dražebníka
 • auditora, daňového poradce
 • insolvenčního správce
 • zadavatele klinického hodnocení léčiv a zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • provozovatele objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributora tepelné energie
 • poskytovatele sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí
 • pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta
 • výkonu myslivosti
 • provozovatele drážní dopravy na dráze regionální a celostátní
 • provozovatele plavidla včetně námořního
 • provozovatele jaderných zařízení
 • provozovatele letadla a z poskytování letové služby


Díky dlouholetým zkušenostem Vám specialisté WI-ASS ČR poradí s výběrem nejvýhodnějšího pojistnéno programu dle Vašich konkrétních potřeb.

WI-ASS ČR doporučuje uzavřít pojištění profesní odpovědnosti, i když dle zákona tuto povinnost nemáte. Jedná se např. o činnosti:

 • v oblasti informačních technologií
 • účetnictví a poradenství v oblasti daní
 • poradenství a konzultačních služeb

I v takovém případě posoudíme Vaše konkrétní požadavky a rizika a připravíme pro Vás návrh pojistné ochrany, který bude odrážet specifika Vaší činnosti.

Chcete více informací?

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka

polakova@wiass.cz

+420 725 526 798

Kontaktní formulář
nebo zavřít