přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní a provozují motorová a přípojná vozidla. Nabídka pojistných produktů je velmi pestrá, mimo několika variant povinného ručení a havarijního pojištění je možno vybírat ze široké škály doplňkových pojištění.
Potřebujete-li pojistit firemní flotilu nebo jednotlivé vozidlo, WI-ASS ČR Vám zajistí kvalitní pojištění za výhodnou cenu.

WI-ASS ČR má ve své nabídce všechny druhy pojištění týkající se vozidel. Jedná se především o tyto produkty:

  • Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • Havarijní pojištění
  • Pojištění čelního skla (všech skel) vozidla
  • Úrazové pojištění osob ve vozidle
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění nájmu náhradního vozidla
  • Pojištění asistenčních služeb
  • Pojištění pořizovací nebo účetní ceny vozidla (GAP)
  • Pojištění právní ochrany

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pro které se vžilo označení povinné ručení, Vás chrání v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo na zdraví. Pojištění chrání poškozeného, kterému pojistitel uhradí vzniklou škodu. Chrání také viníka nehody, který by bez povinného ručení musel škodu uhradit z vlastních prostředků. Pojištění je povinen uzavřít majitel každého vozidla, které je provozováno na veřejně přístupných komunikacích.

Havarijní pojištění

Účelem havarijního pojištění je náhrada škody vzniklé na vlastním vozidle. Havarijní pojištění se obvykle vztahuje na poškození či zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události a vandalismu a na odcizení vozidla nebo jeho části. Pojištěny však mohou být jen některé, ve smlouvě vyjmenované události.

Doplňková pojištění

Spolu s povinným ručením i havarijním pojištěním je možno sjednat řadu doplňkových pojištění vztahujících se na vybrané části vozidla, přepravované osoby a zavazadla, případně další benefity či služby. Jedná se např. o pojištění čelního skla nebo všech skel, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistenčních služeb, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních událostí. Některá z těchto doplňkových pojištění mohou být automaticky součástí povinného ručení či havarijního pojištění.


Specialisté WI-ASS ČR vyhodnotí Vaše stávající pojištění a předloží Vám konkurenční cenovou nabídku, která bude zohledňovat Vaše individuální potřeby a požadavky. Nabídka na trhu pojištění vozidel je velmi široká a kvalitativně různorodá.
WI-ASS ČR díky své vyjednávací pozici Vám předloží cenově atraktivní nabídku od stabilního pojistitele, která bude krýt veškerá rizika ohrožující Vaše vozidlo nebo Vaši flotilu.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít