přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění stažení výrobku z trhu

Pojištění stažení výrobku z trhu je určeno pro všechny výrobce mimo sektor potravinářských produktů, kterým je určeno pojištění kontaminace. Pojištění minimalizuje finanční důsledky stažení výrobku z trhu z důvodu vady výrobku. Počet stažení výrobku z trhu se rok od roku zvyšuje. Náklady na stažení výrobku z trhu pak mohou být zcela neúměrné ceně výrobku a jejich výše se odvíjí zejména od počtu zákazníků a velikosti trhu, na kterém se nacházejí.

Pojištění stažení výrobku z trhu zahrnuje krytí zejména pro náklady:

  • na stažení pojištěných výrobků z trhu (včetně informace zákazníkům)
  • na výměnu výrobků
  • vzniklé v důsledku z přerušení provozu
  • vynaložené na obnovu prodeje
  • na konzultanty a poradce
  • vynaložené v souvislosti s vydíráním

Pojištění stažení výrobku z trhu Vás tak chrání zejména pro případ:

  • stažení výrobku z trhu pro neúmyslně vzniklé vady výrobku (náhodné opomenutí součástky, omyl při vývoji apod.) 
  • stažení výrobku z trhu pro úmyslně způsobenou vadu
  • vydírání v souvislosti s výrobky

Specialisté WI-ASS ČR Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální požadavky a potřeby.

Chcete více informací?

Jiří Havelka

Manažer pro klíčové klienty

havelka@wiass.cz

+420 605 298 331

Kontaktní formulář
nebo zavřít