Insolvenční správci

Nabídka pojištění pro členy Asociace insolvenčních správců  o.s. (dále jen „ASIS“).

Z podnětu vedení ASIS  byla prostřednictvím makléřské společnosti WI-ASS ČR s.r.o. Olomouc s účinností od 1.1.2010 sjednána Rámcová  pojistná smlouva mezi  ASIS  a  Generali Pojišťovna  a.s., jejíchž výhodných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti insolvenčních správců  mohou využít všichni  její členové.

Následujícími Dodatky  k Rámcové smlouvě se ujednání o výhodném pojištění profesní odpovědnosti z činnosti insolvenčního správce rozšířila i na možnost sjednání pojištění odpovědnosti z činnosti správce závodu,  likvidátora a likvidačního správce. 
Podkladem pro vypracování individuální pojistné smlouvy pro některou z uvedených profesních činností  je  dotazník vyplněný zájemcem o pojištění, který Vám na základě žádosti zašleme.

Generali Pojišťovna a.s. nabízí pojištění odpovědnosti insolvenčního správce v souladu se zákonem č.  182/2006 Sb. o  úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v souladu se zákonem č. 312/2006., o insolvenčních správcích  a v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv, vše ve znění pozdějších předpisů.

Výhody Rámcové pojistné smlouvy

 • Pojistné smlouvy se sjednávají na základě individuálních potřeb zájemce o pojištění.
 • Možnost výběru typu pojistné smlouvy - na odpovědnost z činnosti insolvenčního správce (roční krytí), pro jednotlivé insolvenční řízení, nebo kombinace obou typů.
 • Zvolený limit pojistného plnění je max. limitem plnění pro jednu pojistnou událost, pro více pojistných událostí v jednom ročním pojistném období je max. limitem dvojnásobek zvoleného limitu.
 • Dojednané sazby pojistného.
 • Pojištění je sjednáno na principu příčiny až do limitu pojistného plnění ve výši 70 mil.Kč , pro vyšší limity pojistného plnění nabízíme kombinace principu příčiny a principu claims made.
 • Zpětné krytí umožněno až  3 roky před počátkem pojištění.
 • Možnost připojištění dalších rizik dle potřeb insolvenčního správce. 

Dále nabízíme pojištění majetkové podstaty (na živelní rizika, krádež, havarijní pojištění atd.).  Jedná se o velkou pomoc makléře insolvenčnímu správci, kterému je v tomto ohledu nápomocen  již od prvních dnů  jeho činnosti v této funkci, zvláště pokud se jedná o rozsáhlý majetek dlužníka.

Makléř zajistí bezplatné provedení analýzy pojistných rizik vč. posouzení, zda je jejich krytí dosavadními pojistnými smlouvami dostatečné. V případě nevyhovujícího stavu okamžité zajistí předběžný příslib pojistného krytí (= jednostranné potvrzení pojišťovny, že je majetek pojištěn v požadovaném rozsahu).

Dále provede výběrové řízení u více pojistitelů a předloží nejvýhodnější nabídky na pojištění.
Po dohodě s insolvenčním správcem provede optimalizaci stávajících pojistných smluv do jejich ukončení a následnou realizaci nového pojištění dle vybrané nabídky.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Insolvenční správci

Při výkonu činnosti insolvenčního správce se správce může setkat se vznesením nároku na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce. Ideální možností, jak se v takovém případě chránit, je vhodně sestavené pojištění.

K zajištění ochrany klientů insolvenčních správců a k snadné vymahatelnosti jejich nároků stanovuje zákon všem insolvenčním správcům povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Tato povinnost se vztahuje na poskytování těchto služeb fyzickými osobami i společnostmi typu v.o.s.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje zejména na:

 • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem,
 • náklady spojené s právním zastoupením.

Specialisté WI-ASS ČR Vám pomohou nastavit pojištění přímo Vám na míru. Může se například jednat o pojištění zahrnující:

 • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem advokacie (na písemných dokumentech, plánech nebo účetních knihách apod.),
 • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít v souvislosti s provozem kanceláře insolvenčního správce.

Z hlediska dalších rizik souvisejících s výkonem činnosti insolvenčního správce doporučujeme zvážit možnost živelního pojištění majetku úpadce, odpovědnosti a další.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí