Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2024

Informace k podmínkám hromadného pojištění profesní odpovědnosti advokátů sdružených v ČAK a navazujících připojištění pro rok 2024

Rámcová pojistná smlouva pro tzv. hromadné pojištění advokátů (u Generali Česká pojišťovna, a.s.), kterou jsou pojišťováni samostatní advokáti a advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, má výročí k 1. 1. 2024.

Vždy před blížícím se výročím této rámcové pojistné smlouvy dochází k prověřování aktuální situace na pojistném trhu a k jednáním s pojistiteli s cílem zajistit nejlepší možné podmínky pojištění na následující rok.

S ohledem na složitou ekonomickou situaci, která se promítá i do vývoje pojistného trhu, byla jednání o podmínkách obnovy pojištění započata ve spolupráci s ČAK již koncem roku 2022.  Intenzivně byla diskutována problematika inflace, ne zcela příznivého škodního průběhu a dopadu těchto faktorů do hromadného pojištění advokátů. Jsme rádi, že Vás můžeme nyní informovat o vyjednaných podmínkách pro rok 2024.

Rozsahové podmínky hromadného pojištění, které doznaly výrazných změn a vylepšení již před dvěma lety, zůstávají i pro rok 2024 zachovány. Co se týká výše pojistného a limitu pojistného plnění, zohledňují vyjednané podmínky pro rok 2024 aktuální inflační vývoj a ošetřují i riziko potencionálně narůstající výše nároků na náhradu škod.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Pro rok 2024 tedy dochází k následujícím úpravám:

 • Navýšení limitu pojistného plnění na 7 500 000 Kč – limit pojistného plnění na jednoho pojištěného advokáta bude navýšen ze stávajících 7 mil. Kč na 7,5 mil. Kč (pro jednu pojistnou událost; dvojnásobek pro všechny pojistné události v průběhu pojistného roku)
 • Roční pojistné pro rok 2024 je stanoveno na 7 200 Kč za navýšený limit pojistného plnění – navýšení ze stávajících 6 700 Kč za limit pojistného plnění 7 mil. Kč

Podmínky hromadného pojištění již od roku 2022 doznaly výrazných změn. Níže stručně shrnujeme alespoň ta nejvýznamnější vylepšení v hromadném pojištění advokátů a navazujícím individuálním připojištění:

 • Navýšení limitu pojistného plnění – od roku 2022 došlo k navýšení z 5 mil. Kč na 7 mil. Kč (pro jednu pojistnou událost; dvojnásobek pro všechny pojistné události v průběhu pojistného roku); od roku 2024 dochází k navýšení na 7,5 mil. Kč
 • Zahrnutí některých rizik, která bylo třeba v případě zájmu individuálně připojišťovat, do základu pojistného krytí:
  • Aplikace směnečného práva
  • Ztráta z bezhotovostních převodů a advokátní úschovy
  • Hostující advokát na Slovensku
  • Nemajetková újma – dojde k rozšíření krytí v této oblasti a do výše základního limitu pojistného plnění nebude třeba toto riziko připojišťovat
 • Rozšíření pojistné ochrany či odstranění aplikace některých dalších výluk:
  • Porušení mlčenlivosti – tato výluka nebude aplikována na škody nebo jiné újmy takto způsobené
  • Ručení za spolupracující advokáty – kryto riziko případného ručení za nepečlivý výběr nebo nedostatečný dohled spolupracujícího advokáta
  • Územní krytí Evropa u individuálních pojistných smluv – nově zahrnuto územní krytí Evropa totožně s rámcovou pojistnou smlouvou
  • Snížení příplatku za rozšíření územního rozsahu na Svět kromě USA a Kanady

Obnova pojistných smluv pro individuální připojištění navazující na rámcovou pojistnou smlouvu

V souladu s ustanoveními výše uvedené rámcové pojistné smlouvy je každý advokát pojištěný v hromadném pojištění oprávněn sjednat si individuálně pojistnou smlouvu pro navýšení limitu pojistného plnění (LPP) nad limit dostupný v rámci hromadného pojištění či si rozšířit rozsah pojistného krytí o některé z možných připojištění. Tyto pojistné smlouvy jsou sjednány na dobu neurčitou, s výročním dnem k 1.1. Podrobnosti k realizaci obnovy individuálních připojištění Vám v dostatečném předstihu před výročím upřesňují zástupci společnosti WI-ASS ČR, kteří Vás každoročně procesem obnov provázejí.

Přehled možností připojištění pro rok 2024

Informační dokument k RS ČAK 


Detaily k rozsahu poskytovaného pojistného krytí v hromadném pojištění i navazujících připojištěních naleznete ZDE.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí