Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2023

Informace k podmínkám hromadného pojištění profesní odpovědnosti advokátů sdružených v ČAK a navazujících připojištění pro rok 2023

Rámcová pojistná smlouva pro tzv. hromadné pojištění advokátů, kterou jsou pojišťováni samostatní advokáti a advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, má výročí k 1. 1. 2023.

Vždy před blížícím se výročím této rámcové pojistné smlouvy dochází k prověřování aktuální situace na pojistném trhu a k jednáním s pojistiteli s cílem zajistit nejlepší možné podmínky pojištění na následující rok. Jsme rádi, že vás můžeme informovat, že se navzdory dlouhodobě nepříznivému škodnímu průběhu i rostoucím sazbám na trhu podařilo se stávajícím pojistitelem Generali Česká pojišťovna, a.s. dohodnout obnovu rámcové pojistné smlouvy za stávajících výhodných podmínek.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Podmínky hromadného pojištění již od roku 2022 doznaly výrazných změn. Níže stručně shrnujeme alespoň ta nejvýznamnější vylepšení v hromadném pojištění advokátů a navazujícím individuálním připojištění:

 • Navýšení limitu pojistného plnění – došlo k navýšení ze stávajících 5 mil. Kč na 7 mil. Kč (pro jednu pojistnou událost; dvojnásobek pro všechny pojistné události v průběhu pojistného roku)
 • Zahrnutí některých rizik, která bylo třeba v případě zájmu individuálně připojišťovat, do základu pojistného krytí:
  • Aplikace směnečného práva
  • Ztráta z bezhotovostních převodů a advokátní úschovy
  • Hostující advokát na Slovensku
  • Nemajetková újma – dojde k rozšíření krytí v této oblasti a do výše základního limitu pojistného plnění 7 mil. Kč nebude třeba toto riziko připojišťovat
 • Rozšíření pojistné ochrany či odstranění aplikace některých dalších výluk:
  • Porušení mlčenlivosti – tato výluka nebude aplikována na škody nebo jiné újmy takto způsobené
  • Ručení za spolupracující advokáty – kryto riziko případného ručení za nepečlivý výběr nebo nedostatečný dohled spolupracujícího advokáta
  • Územní krytí Evropa u individuálních pojistných smluv – nově zahrnuto územní krytí Evropa totožně s rámcovou pojistnou smlouvou
  • Snížení příplatku za rozšíření územního rozsahu na Svět kromě USA a Kanady

Všechna tato vylepšení pojistné ochrany (včetně navýšení limitu pojistného plnění) zůstávají i pro další období roku 2023 v platnosti při zachování ročního pojistného ve výši 6 700 Kč.

Za stávající situace považujeme obnovu pojištění pro rok 2023 za takto nastavených podmínek za výhodnou, poskytující pojištěným advokátům nadstandardně kvalitní pojištění profesní odpovědnosti.

Obnova pojistných smluv pro individuální připojištění navazující na rámcovou pojistnou smlouvu

V souladu s ustanoveními výše uvedené rámcové pojistné smlouvy je každý advokát pojištěný v hromadném pojištění oprávněn sjednat si individuálně pojistnou smlouvu pro navýšení limitu pojistného plnění (LPP) nad limit dostupný v rámci hromadného pojištění či si rozšířit rozsah pojistného krytí o některé z možných připojištění. Tyto pojistné smlouvy jsou sjednány na dobu neurčitou, s výročním dnem k 1.1. Podrobnosti k realizaci obnovy individuálních připojištění Vám v dostatečném předstihu před výročím upřesňují zástupci společnosti WI-ASS ČR, kteří Vás každoročně procesem obnov provázejí.

Přehled možností připojištění pro rok 2023

Informační dokument k RS ČAK 


Detaily k rozsahu poskytovaného pojistného krytí v hromadném pojištění i navazujících připojištěních naleznete ZDE.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí