Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2022

Hromadné pojištění advokátů: výrazné zlepšení podmínek pro rok 2022 bez navýšení pojistného

Rámcová pojistná smlouva pro tzv. hromadné pojištění advokátů, kterou jsou pojišťováni samostatní advokáti a advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, má výročí k 1.1.2022.

Vždy před blížícím se výročím rámcové pojistné smlouvy prověřujeme aktuální situaci na pojistném trhu s cílem zajistit ty nejlepší možné podmínky. Rádi tímto informujeme, že navzdory nepřiznivému vývoji škodního průběhu z předchozího období se podařilo se stávajícím pojistitelem Generali Česká pojišťovna, a.s., vyjednat mnohá výrazná zlepšení, která budou realizována dodatkem k rámcové pojistné smlouvě k 1.1. 2022.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Níže stručně shrnujeme alespoň ta nejvýznamnější vylepšení v hromadném pojištění advokátů a navazujícím individuálním připojištění:

 • Navýšení limitu pojistného plnění – limit pojistného plnění na jednoho pojištěného advokáta bude navýšen ze stávajících 5 mil. Kč na 7 mil. Kč (pro jednu pojistnou událost; dvojnásobek pro všechny pojistné události v průběhu pojistného roku); má-li advokát uzavřeno připojištění pro navýšení limitu pojistného plnění, toto připojištění bude automaticky navazovat na rámcovou pojistnou smlouvu (hromadné pojištění), a tedy budete mít, bez jakéhokoli vlivu na pojistné, k dispozici o 2 mil. Kč vyšší limit pojistného plnění.
 • Zahrnutí některých rizik, která bylo třeba v případě zájmu individuálně připojišťovat, do základu pojistného krytí:
  • Aplikace směnečného práva
  • Ztráta z bezhotovostních převodů a advokátní úschovy
  • Hostující advokát na Slovensku
  • Nemajetková újma – dojde k rozšíření krytí v této oblasti a do výše základního limitu pojistného plnění 7 mil. Kč nebude třeba toto riziko připojišťovat
 • Rozšíření pojistné ochrany či odstranění aplikace některých dalších výluk:
  • Porušení mlčenlivosti – tato výluka nebude aplikována na škody nebo jiné újmy takto způsobené
  • Ručení za spolupracující advokáty – nově bude kryto riziko případného ručení za nepečlivý výběr nebo nedostatečný dohled spolupracujícího advokáta
  • Územní krytí Evropa u individuálních pojistných smluv – nyní je v základu individuálních smluv územní rozsah ČR; nově bude zahrnuto územní krytí Evropa totožně s rámcovou pojistnou smlouvou
  • Snížení příplatku za rozšíření územního rozsahu na Svět kromě USA a Kanady

Všechna tato vylepšení pojistné ochrany v rámci hromadného pojištění advokátů (včetně navýšení limitu pojistného plnění) budou realizována při zachování stávající výše ročního pojistného 6 700 Kč.

Obnova pojistných smluv pro individuální připojištění navazující na rámcovou pojistnou smlouvu pro hromadné pojištění

V souladu s ustanoveními výše uvedené rámcové pojistné smlouvy je každý advokát pojištěný v hromadném pojištění oprávněn sjednat si individuálně pojistnou smlouvu pro navýšení limitu pojistného plnění (LPP) nad limit dostupný v rámci hromadného pojištění či si rozšířit rozsah pojistného krytí o některé z možných připojištění. Tyto pojistné smlouvy jsou sjednány na dobu neurčitou, s výročním dnem k 1.1. I v podmínkách nově uzavíraných individuálních pojistných smluv budou v roce 2022 aplikována vylepšení popsaná v textu výše. Ostatní podmínky pojistného krytí se nemění. 

Přehled možností připojištění pro rok 2022

Informační dokument k RS ČAK 

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí