Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2020

Hromadné pojištění advokátů

Rámcová pojistná smlouva pro tzv. hromadné pojištění advokátů, kterou jsou pojišťováni samostatní advokáti a advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, má výročí k 1.1.2020.

Rádi tímto informujeme, že cenové podmínky pro hromadné pojištění zůstávají totožné s rokem 2019. Z pohledu rozsahu pojistného krytí došlo pak pro rok 2020 k vylepšení v oblasti smluvních pokut a penále, kdy výluka smluvních pokut a penále nebude aplikována v případech poskytování právních služeb pojištěným v záležitostech v této oblasti, případně poskytováním právních služeb pojištěným v jiných záležitostech, ze kterých bude následně škoda nebo jiná újma v důsledku smluvních pokut nebo penále vyvozena. Toto považujeme za významné a nadstandardní rozšíření, díky kterému již není potřeba riziko připojišťovat speciálním smluvním ujednáním na sublimit (aktuálně dostupný ve výši 100 tis. Kč), ale nově tedy bude toto riziko kryto až do plné výše minimálního limitu pojistného plnění („LPP“) 5 mil. Kč dle rámcové smlouvy pro hromadné pojištění.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Obnova pojistných smluv pro individuální připojištění navazující na rámcovou pojistnou smlouvu pro hromadné pojištění

V souladu s ustanoveními výše uvedené rámcové pojistné smlouvy je každý advokát pojištěný v hromadném pojištění oprávněn sjednat si individuálně pojistnou smlouvu pro navýšení limitu pojistného plnění nad limit dostupný v rámci hromadného pojištění či si rozšířit rozsah pojistného krytí o některé z možných připojištění. Tyto pojistné smlouvy jsou sjednány na dobu neurčitou, s výročním dnem 1.1.2020. Sazby pojistného se u připojištění pro rok 2020 nemění.

Přehled možnosti připojištění pro rok 2020

Informační dokument k RS ČAK 

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí