Právní položky

Reklamační řád 

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Pravidla řízení střetu zájmů

Informace o mimosoudním řešení sporů 

V souladu s příslušnými právními předpisy tímto informujeme klienty, že orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v oblasti zprostředkování životního pojištění - www.finarbitr.cz. V případě dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění je orgánem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. O této skutečnosti informujeme klienty v klientské dokumentaci a reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách společnosti.

Seznam spolupracujících pojišťoven

Whistleblowing - systémy oznámení možného protiprávního jednání