Mediátoři

Nabídka pojištění profesní odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti mediátora

Mediace je forma mimosoudního řešení konfliktu za účasti jednoho či více mediátorů, která podporuje komunikaci mezi zúčastněnými osobami tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody. Je rychlým a jednoduchým řešení sporů, které by jinak skončily před obecnými soudy.

Rozsah pojistného krytí je v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mediaci mj. v obchodních a občanských sporech (např. rodinných či pracovních) prováděnou profesionálními mediátory. Zapsaným mediátorem se pro účely pojištění rozumí také hostující mediátor ve smyslu zákona o mediaci.

Rozsah pojištění a výši limitu pojistného plnění si určuje mediátor dle svých potřeb, pojištění se realizuje formou přihlášky do pojištění, kterou Vám na vyžádání zašle pojišťovací makléř.

Pojištění lze rozšířit dle Vašich potřeb o doplňková připojištění, která nejsou obsažena v základním rozsahu pojistného krytí (rozšíření územní platnosti na území Evropy, pojištění nemajetkové újmy na přirozených právech člověka včetně nemajetkové újmy, vzniklé porušením mlčenlivosti a únikem osobních údajů, retroaktivní (zpětné) krytí 1 rok)

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí