Nabídka pojištění pro členy Asociace insolvenčních správců (dále jen „ASIS“).

Prostřednictvím makléřské společnosti WI-ASS ČR byla sjednána Rámcová pojistná smlouva mezi ASIS a Generali Pojišťovnou a.s., jejíchž výhodných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti insolvenčních správců mohou využít všichni její členové.

Následujícími Dodatky k Rámcové smlouvě se ujednání o výhodném pojištění profesní odpovědnosti z činnosti insolvenčního správce rozšířila i na možnost sjednání pojištění odpovědnosti z činnosti správce závodu, likvidátora a likvidačního správce. 

Generali Pojišťovna a.s. nabízí pojištění odpovědnosti insolvenčního správce v souladu se zákonem č.  182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v souladu se zákonem č. 312/2006., o insolvenčních správcích a v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv, vše ve znění pozdějších předpisů.

Výhody Rámcové pojistné smlouvy

  • Pojistné smlouvy se sjednávají na základě individuálních potřeb zájemce o pojištění.
  • Možnost výběru typu pojistné smlouvy - na odpovědnost z činnosti insolvenčního správce (roční krytí), pro jednotlivé insolvenční řízení, nebo kombinace obou typů.
  • Zvolený limit pojistného plnění je max. limitem plnění pro jednu pojistnou událost, pro více pojistných událostí v jednom ročním pojistném období je max. limitem dvojnásobek zvoleného limitu.
  • Dojednané sazby pojistného.
  • Možnost připojištění dalších rizik dle potřeb insolvenčního správce. 

Dále nabízíme pojištění majetkové podstaty (na živelní rizika, krádež, havarijní pojištění atd.).  Naši specialisté jsou insolvenčnímu správci v tomto ohledu nápomocni již od prvních dnů jeho činnosti v této funkci, zvláště pokud se jedná o rozsáhlý majetek dlužníka.

V případě zájmu a potřeb klienta jsme samozřejmě také připraveni uskutečnit výběrové řízení napříč pojistným trhem a detailně tak zmapovat veškeré možnosti.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí