Získejte jistotu
při výkonu funkce člena
orgánu společnosti D&O 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O)
pro advokátní kanceláře

Odpovědnost členů orgánů společnosti je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů mají v souvislosti s obchodním vedením a zastupováním společnosti navenek rozsáhlé povinnosti. Pochybením při plnění svých povinností mohou společnosti nebo třetím stranám způsobit škody, za které pak, bez ohledu na své zavinění, odpovídají celým svým majetkem.

Nabízíme Vám možnost zmírnění důsledků pochybení a jistotu při výkonu funkce člena orgánu společnosti formou pojištění D&O (Directors & Officers Liability). Známe Vaše potřeby a specifika Vaší profese, proto je tento námi nabízený produkt přizpůsoben exkluzivně potřebám advokátů.

Některé povinnosti členů orgánů společnosti:

 • vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí”
 • dodržovat zákaz konkurence
 • dodržovat vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat společníky o záležitostech společnosti
 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech
 • ručit za závazky společnosti v případě jejího úpadku
 • dozorčí orgán musí dohlížet na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování podnikatelské činnosti

Odpovědnost členů orgánů je:

Objektivní odpovídá za škodu bez ohledu na zavinění, důkazní břemeno nese člen orgánu
Neomezená odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem
Solidární členové orgánů společnosti odpovídají za škodu společně a nerozdílně

Výhody D&O pojištění pro advokáty:

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

 • jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní a solidární odpovědnost
 • chrání společnost a její management před následky neúmyslného jednání členů orgánů
 • pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů společnosti
 • pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů
 • exkluzivní řešení pro advokáty myslí i na situace, kdy jsou na základě požadavku klienta vysláni do funkcí v nově založených společnostech
 • speciální nabídka je vyjednána u jednoho z nejvýznamnějších pojistitelů v této oblasti

WI-ASS ČR má dlouhodobé zkušenosti a rozsáhlé reference v oblasti pojištění členů statutárních orgánů v ČR i v zahraničí. Naši specialisté, kteří rozumí i právním aspektům tohoto pojištění, Vám vysvětlí přínosy pro Vaši společnost a připraví Vám konkrétní cenovou nabídku.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí