Pojištění odpovědnosti
soudních tlumočníků

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR nabízíme mimořádně výhodné podmínky profesního pojištění. Zajistíme Vám nadstandardní rozsah pojistné ochrany dle exkluzivních podmínek vyjednaných společností WI-ASS ČR s Generali Českou pojišťovnou, a.s.

Rozsah základního pojistného krytí

Pojištění se vztahuje na:

  • výkon činnosti tlumočníka nebo překladatele dle podmínek zákona č. 166/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích  
  • nebo výkon činností tlumočnických a překladatelských nad rámec tohoto zákona, prováděných na základě živnostenského nebo jiného oprávnění.

Pojištění se vztahuje i na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodržením lhůt, dob stanovených právním předpisem, soudem nebo orgánem veřejné správy, rozhodčím soudem nebo rozhodcem.

Základní rozsah pojistného krytí zahrnuje i:

Škodu nebo jinou újmu z výkonu vlastnických a nájemních vztahů k prostorám sloužícím pro výkon profese (sublimit 20 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění)

  • Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění (sublimit činí limit sjednaný pro základní rozsah pojištění, max. však 5 000 000 Kč)
  • Věci třetích osob (sublimit 100 000 Kč; za věci třetích osob dle tohoto ujednání lze považovat i věci převzaté)
  • Ztrátu dokladů – pojištění na škodu vzniklou v důsledku ztráty dokladů, které pojištěný převzal v souvislosti se svojí profesní činností. Poskytována je pouze náhrada faktické hodnoty ztracených dokladů a náklady na znovupořízení dokladů (sublimit 100 000 Kč)

Spoluúčast: 1 000 Kč (není-li stanoveno jinak)
Územní rozsah: Evropa (lze rozšířit)
Časový rozsah pojištění (claims made / princip vznesení nároku): Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí