Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Správce osobních údajů: WI-ASS ČR s.r.o., IČO: 48392405, se sídlem Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka č. 11022 („Správce“).

Dáváte nám tímto souhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů (e-mail a telefonní číslo) za účelem telefonické nebo elektronické nabídky produktů z oblasti pojišťovnictví.

Souhlas je udělen na dobu 1 roku, je dobrovolný a lze jej vzít kdykoliv zpět.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat výhradně pro svou potřebu a nebudou bez Vašeho souhlasu předány dalším osobám, které v tomto souhlasu nejsou uvedeny, s výjimkou osob, které Správce pověřuje zpracováním osobních údajů jako své zpracovatele na základě písemné zpracovatelské smlouvy (například poskytovatel IT služeb Správce apod.). Podmínky ochrany osobních údajů lze nalézt: https://www.wiass.cz/ochrana-osobnich-udaju. Seznam zpracovatelů Vám poskytneme také na základě Vaší žádosti.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.