Pojistění vozidel

I když vy jezdíte opatrně, na cestách nejste sami. To přináší významná rizika pro všechny účastníky silničního provozu.

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní a provozují motorová a přípojná vozidla. Nabídka pojistných produktů je velmi pestrá, mimo několika variant povinného ručení a havarijního pojištění je možno vybírat ze široké škály doplňkových pojištění. 
Potřebujete-li pojistit firemní flotilu nebo jednotlivé vozidlo, WI-ASS ČR Vám zajistí kvalitní pojištění za výhodnou cenu.

Potřebujete poradit? Naši specialisté Vám rádi pomohou

WI-ASS ČR má ve své nabídce všechny druhy pojištění týkající se vozidel. Jedná se především o tyto produkty:

  • Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • Havarijní pojištění
  • Pojištění čelního skla (všech skel) vozidla
  • Úrazové pojištění osob ve vozidle
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění nájmu náhradního vozidla
  • Pojištění asistenčních služeb
  • Pojištění pořizovací nebo účetní ceny vozidla (GAP)
  • Pojištění právní ochrany

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pro které se vžilo označení povinné ručení, Vás chrání v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo na zdraví. Pojištění chrání poškozeného, kterému pojistitel uhradí vzniklou škodu. Chrání také viníka nehody, který by bez povinného ručení musel škodu uhradit z vlastních prostředků. Pojištění je povinen uzavřít majitel každého vozidla, které je provozováno na veřejně přístupných komunikacích.

Havarijní pojištění

Účelem havarijního pojištění je náhrada škody vzniklé na vlastním vozidle. Havarijní pojištění se obvykle vztahuje na poškození či zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události a vandalismu a na odcizení vozidla nebo jeho části. Pojištěny však mohou být jen některé, ve smlouvě vyjmenované události.

Doplňková pojištění

Spolu s povinným ručením i havarijním pojištěním je možno sjednat řadu doplňkových pojištění vztahujících se na vybrané části vozidla, přepravované osoby a zavazadla, případně další benefity či služby. Jedná se např. o pojištění čelního skla nebo všech skel, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistenčních služeb, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních událostí. Některá z těchto doplňkových pojištění mohou být automaticky součástí povinného ručení či havarijního pojištění.

Specialisté WI-ASS ČR vyhodnotí Vaše stávající pojištění a předloží Vám konkurenční cenovou nabídku, která bude zohledňovat Vaše individuální potřeby a požadavky. Nabídka na trhu pojištění vozidel je velmi široká a kvalitativně různorodá.

WI-ASS ČR díky své vyjednávací pozici Vám předloží cenově atraktivní nabídku od stabilního pojistitele, která bude krýt veškerá rizika ohrožující Vaše vozidlo nebo Vaši flotilu.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí